Właśnie przekroczyliśmy półmetek realizacji zajęć projektu „Wyjątkowy uczeń”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014 naszej Szkole odbyło się 399 godzin zajęć prowadzonych dla 70 uczniów. klas I - III w następujących grupach

  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

  2. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

  3. Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej;

  4. Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami w rozwoju mowy;

  5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

  6. Zajęcia gimnastyki wyrównawczo- kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy.

Na wszystkie zajęciach wykorzystujemy liczne pomoce dydaktyczne w  tym także interaktywne, które otrzymaliśmy jako wsparcie projektu. Zindywidualizowany sposób prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych zapewnia uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju osiągania sukcesów szkolnych.

 

DSCF9094DSCF9058DSCF9061DSCF9063DSCF9069
DSCF9089    

Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.sp65lodz.pl/wyjatkowy-uczen/121