Rada Pedagogiczna naszej szkoły

Dyrekcja:

Iwona Kupczyk-Dzierbicka, Dorota Poborca

Edukacja wczesnoszkolna:

Justyna Bujała

Iwona Kołodziejczyk

Dorota Pakuła - Go¶

Danuta Pawęta

Elżbieta Pilarczyk

Barbara Podstolska

Katarzyna Wawrzyniak

Ewa Zielińska

Język polski

Ewa Czapelska

Anna Grochowska

Mariola Wasilewska

Język angielski

Anna Ksi±żek

Monika Gajda

Natalia Ryplewska

Agnieszka Turalska

 Język francuski

Justyna Jedlina

Historia i społeczeństwo

Jarosław Ciok

Przyroda

Regina Bednarczyk

Magdalena Surdykowska

Matematyka

Tomasz Stańczyk

Maria Szczepaniak

Małgorzata Zakrzewska

Fizyka

Joanna Tokarska

Chemia

Barbara Włodarczyk

Geografia

Regina Bednarczyk

Muzyka

Anna Gulić

Plastyka

Anna Gulić

 Zajęcia komputerowe

Izabela Dubaniewicz

Iwona Kupczyk-Dzierbicka

Zajęcia techniczne

Iwona Kowalicka

 Wychowanie fizyczne

Adam Badowski

Magdalena Matusiak

Maja Lejman

Religia

s. Elżbieta B±kowicz

Janiszewski Przemysław

Katarzyna Rembowska

WDŻ

Regina Bednarczyk

Doradztwo zawodowe

Regina Bednarczyk

Pedagog szkolny

Małgorzata Jonkisz

Pedagog specjalny

Monika Gonera - Ciok

 Logopeda

Renata Kołodziejczyk 

Biblioteka

Jolanta Michalak

Beata Styrzyńska (urlop zdrowotny)

Wychowawcy ¶wietlicy

Katarzyna Brot

Małgorzata Gajda

Magdalena Surdykowska

Hanna Szenknecht

Anna Zara¶ (urlop zdrowotny)

 

 

             

Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.sp65lodz.pl/nauczyciele/