Menu Zamknij

Dla Rodziców

Statut szkoły

Egzamin ósmoklasisty

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników

Zwalnianie uczniów z zajęć szkolnych w trakcie ich trwania

Regulamin stołówki szkolnej

Zajęcia pozalekcyjne

Kalendarz roku szkolnego 2021/22

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1.09
Dzień Edukacji Narodowej – 14.10 (czwartek)
Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2021 – 7.01.2022
Ferie zimowe 14.02 – 27.02.2022
Przerwa Wielkanocna 14.04 – 19.04.2022
Zakończenie zajęć dydaktycznych – 24.06.2022

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 22 grudnia 2020 – 1 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

4 / 17 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 1 – 5 kwietnia 2021 r. 

Zakończenie zajęć dydaktycznych

25 czerwca 2021 r.

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 października 2020 Ślubowanie klas pierwszych – dyżur świetlicy szkolnej

22 grudnia 2020 – wigilie klasowe

Bezpieczny internet

10 porad dla rodziców
Stop cyberprzemocy
Informator dla rodziców

Jeśli Państwa dziecko potrzebuje pomocy: http://www.helpline.org.pl  lub bezpłatny telefon: 0 800 100 100

Jeśli natknęliście się w sieci na nielegalne treści (pornografia dziecięca, rasizm, ksenofobia) – reagujcie!
Zgłoście to w Dyżurnecie: http://www.dyzurnet.pl