Menu Zamknij

Dla Rodziców

Statut szkoły

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Egzamin ósmoklasisty

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników

Regulamin  korzystania  z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 65 w Łodzi

Regulamin wycieczek

Zwalnianie uczniów z zajęć szkolnych w trakcie ich trwania

Regulamin stołówki szkolnej 2023/24

Koszty żywienia w kolejnych miesiącach przedstawiają się następująco:

MiesiącIlość dni obiadowychOpłata miesięczna 
Styczeń1983,60
Luty1461,60
Marzec1983,60
Kwiecień2088,00
Maj

Czerwiec
15

14
66,00

61,60
Płatności za obiady przyjmowane są z góry w pełnej kwocie zgodnie z harmonogramem płatności.
Wpłaty należy dokonać przelewem do dnia 5 każdego miesiąca

Bank Pekao S.A.
na konto 63 1240 1037 1111 0011 0911 0159

Zajęcia pozalekcyjne

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

 1. I a        Danuta Pawęta
 2. I b        Elżbieta Pilarczyk
 3. I c        Agnieszka Frakowska
 4. II a       Iwona Kołodziejczyk
 5. II b       Barbara Podstolska
 6. III a      Katarzyna Wawrzyniak
 7. III b      Ewa Zielińska
 8. IV a     Ewa Czapelska
 9. IV b     Magdalena Matusiak
 10. V a      Natalia Ryplewska
 11. V b      Anna Książek
 12. VI a     Ewa Kowalska – Fisiak
 13. VI b     Mariola Wasilewska
 14. VII a    Monika Senderecka
 15. VII b    Regina Bednarczyk
 16. VIII a   Anna Grochowska
 17. VIII b   Marcin Poliński

Skład Rady Pedagogicznej

 1. Badowski Adam
 2. Badura Monika
 3. Bąkowicz Elżbieta
 4. Bednarczyk Regina
 5. Biblis Katarzyna
 6. Ciok Jarosław
 7. Dubaniewicz Izabela
 8. Frakowska Agnieszka
 9. Gajda  Małgorzata
 10. Gonera – Ciok Monika
 11. Grabowska Alicja
 12. Grochowska Anna
 13. Grochowski Jacek
 14. Jedlina Justyna
 15. Jonkisz Małgorzata
 16. Juraś Ewa
 17. Kołodziejczyk Iwona
 18. Kołodziejczyk Renata
 19. Konopińska Ewa
 20. Kowalska – Fisiak Ewa
 21. Książek Anna
 22. Kupczyk-Dzierbicka Iwona
 23. Lejman Maja
 24. Matusiak Magdalena
 25. Pawęta Danuta
 26. Piasek Katarzyna
 27. Pilarczyk Elżbieta
 28. Poborca Dorota
 29. Podstolska Barbara
 30. Poliński Marcin
 31. Roman Aleksandra
 32. Ryplewska Natalia
 33. Senderecka Monika
 34. Styrzyńska Beata
 35. Sulima Izabella
 36. Szczepaniak Maria
 37. Szenkchnet  Hanna
 38. Tokarska Joanna
 39. Trochlecka Mariola
 40. Wawrzyniak Katarzyna
 41. Włodarczyk Barbara
 42. Wypiorczyk Damian
 43. Zalega Magdalena
 44. Zaraś Anna
 45. Zielińska Ewa
 46. Zubert – Kwasiborska Anna

Kalendarz roku szkolnego 2023/24

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego                                      4 września 2023r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna                                     23 grudnia –  31 grudnia 2023r.
 3. Ferie zimowe                                                             29 stycznia  – 11 lutego 2024r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna                                  28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 5. Egzamin ósmoklasisty                                                14, 15 16 maja 2024 r.
 6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych     21 czerwca 2024 r.
 7. Wakacje                                                                     22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dni wolne dodatkowo

 • 13 października 2023 ślubowanie klas pierwszych
 • 2 maja 2024
 • 14, 15, 16 maja 2024 r. egzaminy ósmoklasisty
 • 31 maja 2024

W dniach dodatkowo wolnych z wyjątkiem dni egzaminów pracuje świetlica szkolna

godziny dostępności nauczyciel

Lp.Nazwisko i imięDzień tygodniaGodzinasala
1Wawrzyniak Katarzynaczwartek14.40. – 15.40.22
2Tokarska Joannaczwartek7:15-7:4533
3Frakowska Agnieszkapiątek7:45-8:4522
4Roman Aleksandraśroda14.40-15.4032
5Juraś Ewaśroda14.35-15.3520
6.Grochowska Annaśroda17:00- 18:0030
7.Pilarczyk Elżbietawtorek13.40-14.4021
8. Ryplewska Nataliaśroda14.40 – 15.402
9.Ewa Czapelskaczwartek14.40- 15.4029
10.Kwasiborska Annaśroda16.30 – 17.3021
11.Damian Wypiorczykwtorek16.00 – 17.00Św.
12Pawęta DanutaŚroda13.40 – 14.4018
13.Zielinska Ewaczwartek7.00- 8.0020
14.Gajda Małgorzataśroda16.00 – 17.00świetlica
15Szczepaniak Mariaczwartek7:00-8:002
16.Bednarczyk Reginaponiedziałek7:50-8:5030
17.Jedlina Justynaczwartek7:00-8:0037
18.Ewa Kowalska-Fisiakponiedziałek16.15- 17.1532
19.Wasilewska Mariolaśroda14.35-15.3529
20.Styrzyńska Beataponiedziałek15.30 – 16.30biblioteka
21.Zaraś Annaśroda16.30 – 17.30mała świetlica
22.Lejman Majaponiedziałek7:00 – 8:00sala gimnastyczna
23.Poliński Marcinśroda7:15 – 8:00sala gimnastyczna
24.Książek Annapiątek15.25-16.252
25.Włodarczyk Barbarawtorek7:00 – 8:0034
26.Iwona Kołodziejczykczwartek9.30-10.30 
27.Magda Matusiakśroda15.00-16.00 
28.Monika Sendereckaponiedziałek15.30 – 16.3034
29Kupczyk-Dzierbicka Iwonaponiedziałek7.00- 8.00 
30Sulima Izabella Co 2 tygodnieCzwartek 1 tydzień  7.55 – 8.50   
31Barbara Podstolskaponiedziałek14.00-15.0023
32Jacek Grochowskiśroda7:50 – 8:50pokój nauczycielski
33Elżbieta BąkowiczŚroda Środa    14.35-15.05 9.45- 10.15  Sala nr 22 Pokój nauczycielski
34Dorota PoborcaPoniedziałek wtorek  13.30-14.00 14.30-15.00s.17
35Piasek KatarzynaŚroda16.00 – 17.00Pokój pedagoga
36Konopińska  Ewaponiedziałek13.50-14.35s.24
37Szenknecht Hannapiątek14:40 –15:40s.5
38Dubaniewicz IzabelaCzwartek14.35- 15.35s. 28
39Małgorzata JonkiszŚroda16.00- 17.00s.1

Bezpieczny internet

10 porad dla rodziców
Stop cyberprzemocy
Informator dla rodziców

Jeśli Państwa dziecko potrzebuje pomocy: http://www.helpline.org.pl  lub bezpłatny telefon: 0 800 100 100

Jeśli natknęliście się w sieci na nielegalne treści (pornografia dziecięca, rasizm, ksenofobia) – reagujcie!
Zgłoście to w Dyżurnecie: http://www.dyzurnet.pl