Menu Zamknij

Harmonogram opłat za obiady – od stycznia do czerwca 2024

INFORMACJA

 W roku szkolnym 2023/2024 koszt jednego obiadu

wynosi 4,40 zł dla ucznia

 Koszty żywienia w kolejnych miesiącach przedstawiają się następująco:

Informujemy, że zwrot pieniędzy za niezjedzone przez dziecko obiady następuje tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności w tym samym dniu najpóźniej do godziny 9 00 pod nr telefonu 042 651-56-21 (sekretariat szkoły).

Ze względu na wcześniejsze planowanie ilości obiadów przez szefową kuchni pierwszy dzień nieobecności ucznia traktowany jest jako obiad zjedzony. Za pozostałe dni nieobecności w danym tygodniu pieniądze zostaną oddane na konto z którego wpłynęły. W przypadku, jeśli nieobecność  przedłuży się na kolejny tydzień, są Państwo zobowiązani do ponownego poinformowania sekretariatu szkoły. W przeciwnym wypadku zwrot nie będzie uwzględniony.

MiesiącIlość dni obiadowychOpłata miesięczna 
Styczeń1983,60
Luty1461,60
Marzec1983,60
Kwiecień2088,00
Maj

Czerwiec
15

14
66,00

61,60

Płatności za obiady przyjmowane są z góry w pełnej kwocie zgodnie z harmonogramem płatności.
Wpłaty należy dokonać przelewem do dnia 5 każdego miesiąca

Bank Pekao S.A.
na konto 63 1240 1037 1111 0011 0911 0159
(w tytule należy  podać za kogo dokonywana jest płatność –

 imię, nazwisko dziecka, klasa oraz za jaki miesiąc jest wpłata).
W przypadku płatności po terminie pieniądze będą odsyłane.

Uprzejmie prosimy o niekorzystanie z usługi bankowej tzw. „zlecenie stałe” i dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie według harmonogramu płatności podanym na stronie szkoły w zakładce świetlica.