Menu Zamknij

Koło geograficzne

Koło geograficzne dla uczniów klas V i VI

Poniedziałek 8 lekcja godz. 14: 35 – 15: 20, sala 30

Na zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii mogą uczęszczać uczniowie klas V i VI. Zajęcia adresowane są do dzieci szczególnie zainteresowanych geografią, dążących do rozwijania uzdolnień i poszerzania swoich horyzontów.

Mają one na celu:

– Pobudzanie do twórczego myślenia i zaspokajanie naturalnej ciekawości uczniów, dla których wiadomości i umiejętności pozyskane na lekcjach nie wyczerpują zainteresowań.

– Budzenie i rozwijanie zainteresowań geografią jako nauką przez uświadomienie jej przydatności w życiu człowieka;

– Uczenie dostrzegania, obserwowania, rozumienia i wartościowania zjawisk oraz procesów przyrodniczych zachodzących w środowisku lokalnym i regionalnym;

– Dostrzeganie piękna przyrody i tkwiących w niej wartości, oraz odczuwanie potrzeby oszczędnego wykorzystania zasobów naturalnych Ziemi;

– Stwarzanie uczniom warunków do samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł i czytania literatury fachowej;

– Wszechstronne kształtowanie osobowości uczniów i rozwijanie umiejętności kluczowych.

Zapraszam

Opiekun koła – Regina Bednarczyk