Menu Zamknij

Informacja dotycząca opłat za obiady

INFORMACJA

 W roku szkolnym 2023/2024 koszt jednego obiadu

                   wynosi 4,40 zł dla ucznia


Regulamin stołówki szkolnej 2023/24

 Koszty żywienia w kolejnych miesiącach przedstawiają się następująco:

MiesiącIlość dni obiadowychOpłata miesięczna 
wrzesień1879,20 zł
październik2296,80 zł
listopad2192,40 zł
grudzień1670,40 zł
styczeń1983,60 zł
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

       Informujemy, że zwrot pieniędzy za niezjedzone przez dziecko obiady następuje tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności w tym samym dniu najpóźniej do godziny 9 00 pod nr telefonu 042 651-56-21 (sekretariat szkoły).

            Ze względu na wcześniejsze planowanie ilości obiadów przez szefową kuchni pierwszy dzień nieobecności ucznia traktowany jest jako obiad zjedzony. Za pozostałe dni nieobecności w danym tygodniu pieniądze zostaną oddane na konto z którego wpłynęły. W przypadku, jeśli nieobecność  przedłuży się na kolejny tydzień, są Państwo zobowiązani do ponownego poinformowania sekretariatu szkoły. W przeciwnym wypadku zwrot nie będzie uwzględniony.

Płatności za obiady przyjmowane są z góry w pełnej kwocie zgodnie z harmonogramem płatności.
Wpłaty należy dokonać przelewem do dnia 5 każdego miesiąca

Bank Pekao S.A.
na konto 63 1240 1037 1111 0011 0911 0159
(w tytule należy  podać za kogo dokonywana jest płatność –

 imię, nazwisko dziecka, klasa oraz za jaki miesiąc jest wpłata).
W przypadku płatności po terminie pieniądze będą odsyłane.

Uprzejmie prosimy o niekorzystanie z usługi bankowej tzw. „zlecenie stałe” i dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie według harmonogramu płatności podanym na stronie szkoły w zakładce świetlica.