Menu Zamknij

Polska Akcja Humanitarna-     Lekcje Pomagania.

    

 

Uczniowie klasy 2b wzięli udział w  cyklu zajęć programu edukacyjnego Polskiej Akcji Humanitarnej – Lekcje Pomagania.
Lekcje Pomagania to program edukacyjny PAH wprowadzający w zagadnienie humanitaryzmu oraz pomocy ludziom bez względu na pochodzenie.
Pomaganie to jeden z najbardziej ludzkich odruchów serca. Jednak potrzebna jest podstawowa wiedza o pomocy humanitarnej, aby wybierać trafny sposób włączenia się w różne akcje pomocy.
Program jest odpowiedzią Polskiej Akcji Humanitarnej na chęć szkół do zaangażowania się w działania organizacji i promowania postawy solidarności. Uczestnicząc w cyklu uczniowie otrzymają podstawową wiedzę z obszaru pomocy humanitarnej, którą następnie będą mogli wykorzystać w działaniu.

JAKA SĄ CELE EDUKACYJNE PROGRAMU? Po realizacji programu uczniowie:

·        rozumieją, że katastrofy naturalne i wojny to realne zdarzenia i wiedzą czego brakuje ludziom w takich sytuacjach,

·        bardziej empatycznie podchodzą do osób dotkniętych skutkami wojen i katastrof,

·        rozumieją czym jest pomoc humanitarna i umieją wskazać przykłady działań pomocowych,

·        wiedzą jakie pytania zadać, rozważając działania pomocowe,

·        angażują się w działania pomocowe lub świadomościowe o pomocy.

Klasa 2b do  wzięła udział w pięciu  lekcjach pomagania, które poruszały następujące zagadnienia:

1.      W jakich sytuacjach na świecie potrzebna jest pomoc? Uczniowie po lekcji wiedzą, że na świecie zdarzają się katastrofy naturalne i doświadczają one ludzi, wiedzą czego brakuje ludziom podczas katastrofy naturalnej oraz czego brakuje ludziom podczas wojny.

2.      Humanitarnie, czyli jak? Uczniowie po lekcji wiedzą, że na świecie zdarzają się katastrofy naturalne, doświadczają one ludzi oraz wiedzą w takich sytuacjach pojawia się pomoc humanitarna. Uczniowie mają świadomość podstawowych potrzeb ludzi w sytuacji kryzysu i  znają przykłady działań pomocy humanitarnej, wiedzą również na czym polega pomoc humanitarna na przykładzie pomocy dla Nepalu.

3.      Czy każda pomoc jest humanitarna? Czy każda pomoc jest dobra? Uczniowie wiedzą, że istnieją możliwości wspierania potrzebujących niezależnie od wieku, dzieci są zainspirowane do pomagania oraz mają refleksję, że pomoc nakłada na pomagającego obowiązek poznania potrzeb drugiej strony.

4. Kto zajmuje się pomocą humanitarna? Uczniowie potrafią podać przykłady działań pomocy humanitarnej,  wiedzą, że pomoc humanitarna to najczęściej praca wymagająca konkretnych umiejętności, a nie wolontariat, wiedzą, że w krajach, gdzie udzielana jest pomoc humanitarna pracują głównie osoby lokalne.

5.Jak zorganizować działanie ? Uczniowie potrafią wymienić rodzaje pomagania, wiedzą że działanie może mieć formę:

• świadomościową (np. wystawa),

• zbiórkową (zebranie pieniędzy na działania

pomocowe PAH).

W ramach programu powstała również wystawa plakatów „ Mądre pomaganie „ – która znajduje się na głównym holu szkoły.                                                                                Ewa Zielińska